แบรนด์แอมบาสเดอร์

ทีมงานระดับโลก

ทีมโรมาเนีย

ทีมยูเครน

ทีมบราซิล

ทีม Español (LATAM)

ทีมจีน

ทีมเกาหลี

ทีมญี่ปุ่น

แชมป์ทีม

เพื่อนของ GG